Laudato si' hét 2020 - 5. nap

Nyomtatóbarát változat

„A Teremtés könyvében található teremtéselbeszélések szimbolikus és narratív nyelvezetükkel mély tanításokat fogalmaznak meg az emberi létről és az ember történelmi valóságáról. Ezek a történetek arról szólnak, hogy az emberi létezés három, egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a felebaráttal és a földdel való kapcsolaton alapszik. A Szentírás szerint a három életfontosságú kapcsolat megszakadt, de nemcsak külsőleg, hanem bennünk is. Ez az elszakadás a bűn. A Teremtővel, az emberekkel és az egész teremtéssel való összhangot leromboltuk azáltal, hogy megpróbáltuk elfoglalni Isten helyét, és megtagadtuk, hogy korlátozott lényeknek ismerjük el magunkat.

Ez eltorzította az embernek azt a megbízatását is, hogy „uralkodjon” a földön (vö. Ter 1,28), hogy „művelje és őrizze” azt (vö. Ter 2,15). Ennek eredményeként az ember és a természet közötti eredetileg harmonikus viszony ellenségessé vált (vö. Ter 3,17–19). Ezért fontos felfigyelnünk arra, hogy az összhangot, amelyet Assisi Szent Ferenc megélt minden teremtménnyel, úgy értelmezték, mint ennek a szakadásnak a gyógyítását. Szent Bonaventura azt mondta, hogy a minden teremtménnyel megélt egyetemes kiengesztelődés által Ferenc valamiképpen visszatért a kezdeti ártatlanság állapotába. E modelltől eltávolodva ma teljes romboló erejével megnyilvánul a bűn a háborúkban, az erőszak és bántalmazás különböző formáiban, a leggyengébbek magukra hagyásában, a természet elleni támadásokban.” (LS 66.)

 

Urunk, bocsánatot akarunk kérni tőled a teremtés elleni tetteinkért. Sokáig nem ismertük fel és nem ismertük el, hogy a teremtmények kihasználása, a világ nemtörődöm használata, a természet öncélú és felelőtlen rombolása valódi, ellened elkövetett bűn. Most kezdünk rájönni ennek súlyára, mikor már ránk magunkra is visszahull ennek a bűnnek terhe. Add felismernünk vétkeink súlyát, és nem mentegetőzni, nem önigazolásokat keresni, nem azt nézni, hogy meddig húzhatjuk még őszinte bocsánatkérés nélkül, hanem bátran bevallani bűneinket és elfordulni tőlük Hozzád. Te a bűnbocsánat szentségében felkínálod nekünk a keresztségkor kapott kegyelmi tisztaság helyreállítását, az újrakezdés lehetőségét, a kapcsolatok gyógyulását. Add, hogy komolyan törekedjünk ezekre a teremtéssel és bármilyen módon kiszolgáltatott embertársainkkal alkotott viszonyunkban is!

Kép forrása: laudatosiweek.org