2009. szeptember 27-én, a Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap 11 órától teremtésünnepi evangélikus istentiszteletet láthatunk a Magyar Televízió egyes és kettes csatornáján a budapest-zuglói evangélikus templomból. Igét hirdet Gáncs Péter és Szabóné Mátrai Marianna, a Déli Egyházkerület püspöke és püspökhelyettese.

Luther Márton a Nagy Kátéban az Apostoli Hitvallás magyarázatában így ír aTeremtő Istenbe vetett hit fontosságáról: „Azt gondolom és hiszem, hogy Isten teremtménye vagyok, vagyis, hogy Ő adta, és szüntelenül fenntartja testemet, lelkemet és életemet, kis és nagy tagjaimat, minden érzékemet, eszemet és értelmemet, és így tovább; ételt és italt, ruházatot, megélhetést, feleséget és gyermeket, háznépet, házat és gazdagságot stb.; sőt javam és életszükségleteim szolgálatára rendelte minden teremtményét: a Napot, a Holdat és az égi csillagokat, a nappalt és az éjszakát, levegőt, tüzet, vizet, földet és mindazt, amit az hordoz és terem, madarat, halat és egyéb állatokat, gabonát és mindenféle növényt, továbbá minden más testi és mulandó jót: jó kormányzatot, békét, biztonságot. … Mindezt pedig csupa meg nem érdemelt szeretetből és jóságból teszi, olyan szerető atyaként, aki úgy gondoskodik rólunk, hogy semmi baj ne érjen minket. … Ebből önként adódik és következik az, hogy mivel Isten adja, tartja fenn és őrzi meg napról napra mindazt, amink van, sőt azt is, ami a mennyben és a földön van: bizony tartozunk Neki azzal, hogy ezért szüntelenül szeressük, dicsérjük és áldjuk … Hiszen Isten azért adja és cselekszi velünk mindezt, hogy megérezzük és meglássuk benne atyai szívét és felénk áradó szeretetét."

Erre a hálaadásra és dicséretre, közös elmélkedésre és imádkozásra hirdette meg az Evangélikus Egyház a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Közgyűlésének javaslatára 2009-től a szeptember utolsó és október első vasárnapja közötti időszakot a teremtés ünnepének heteként. Ma, amikor a teremtmények törékenysége és érzékenysége egyre élesebben érződik mind közeli, mind távoli világunkban, fontosnak tartjuk, hogy a teremtés fenntartásáért minden nap hálát adjunk Teremtőnknek, s a ránk bízott őrző feladatra felhívjuk a felelősen gondolkodó keresztények és a világ figyelmét.

A teremtés ünnepének az aratási hálaadó istentisztelethez kapcsolt kezdő alkalmáról a Magyar Televízió élőben közvetíti a budapest-zuglói evangélikus templomba meghirdetett istentiszteletet 2009. szeptember 27-én, 11 órai kezdettel.

További információ [2]