Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 2011-ben alakult Budapesten, hogy aktívan segítse és koordinálja a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi együttműködését, tömörítse a teremtett világ megóvásáért tevékenykedni szándékozókat.

Az Egyesület küldetése, hogy a hivatalos egyházi szervezetek kezdeményezéseivel teljes összhangban, mintegy arra adott „alulról jövő” válaszként, kihasználva a társadalmi környezetben civil szervezetként adódó mozgásteret, népszerűsítse és segítsen átültetni a gyakorlatba az Egyház tanításának megfelelő környezettudatos gondolkodás- és cselekvésmódot.

Egyesületünk alapszabályában megfogalmazott célja, hogy a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét – minél szélesebb körrel együttműködve – az egész társadalom javára növelje.

Víziója olyan “tradícióban gyökerező, az egyetemességbe kapcsolódó, felelősen gondolkodó és cselekvőképes közösségek létrejötte, amelyek olyanok az ökológiai válság által fenyegetett világban, mint a talajt megkötő növények az eróziótól fenyegetett hegyoldalon”.

Az Egyesület feladatának tartja, hogy „a már létező közösségeket megismertetve a teremtésvédelem spiritualitásával elősegítve ezáltal, hogy a vízióban megfogalmazott szerepüket be tudják tölteni, azaz váljanak önálló, felelősen gondolkodó és cselekvőképes, önfenntartó közösségekké."

A természeti környezet gyorsuló pusztulása és a globális klímaváltozás immár realitás. Hatását az emberek szó szerint saját testükön érzik: hőség és aszály, viharok és heves esőzések, olvadó gleccserek és árvizek, kieső termés és terjedő betegségek. A globális éghajlatváltozás átfogóan veszélyezteti a mai, és még sokkal erősebben az eljövendő generációk életfeltételeit, valamint az emberen kívüli természetet. Biológiai, szociális és térbeli kihatásai ezért komoly kihívást jelentenek az emberiségnek. A kihívásra cselekvően kell válaszolnunk. Isten gondjainkra bízta a teremtést, ezért felelősek vagyunk érte.” – áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „'Minden általa és érte teremtetett' (Kol 1,16) – Felelősségünk a teremtett világért" című, 2008-ban megjelentetett körlevelében. Ezzel együtt jelent meg a kereszténység és környezet kapcsolatát több szempontból körüljáró három kötetes könyv – „Hogy művelje és őrizze meg" címmel, melynek munkálataiban számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs vett részt.

MIT TETTÜNK CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN?

cikkeket publikáltunk a teremtesvedelem.hu honlapunkon és a facebook.com/teremtesvedelem oldalon,

a Magyar Kurírban Teremtésvédelmi kalendárium néven cikksorozatunk indult, melyben kéthetente jelentetünk meg cikkeket

a Mária Rádióban a Teremtésvédelem c. havi élő műsort, alkalmanként tematikus napot szerkesztünk,

közreműködünk a „Teremtés Hete” ökumenikus ünnep szervezésében, a tematikus füzet kidolgozásában és a katolikus közösségekhez való eljuttatásában,

népszerűsítjük a teremtésvédelem eszméjét kisebb vagy nagyobb közösségekben (pl. iskolák, plébániák, táborok) plakátokkal, fair-trade büfé szervezésével, beszélgetésekkel és ökojátékkal;

előadásokat tartunk és szerveztünk egy sikeres konferenciát „Teremtésmegőrzés, ökoteológia - elmélet és gyakorlat” címmel,

elindítottuk a Gyümölcsész programot a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megmentésére, fennmaradásuk elősegítésére, a hagyományos művelésű gyümölcstermesztés népszerűsítésére, gyümölcsfákat telepítettünk és ennek során hozzájárultunk a teremtésvédelem elveinek közösségi megéléséhez.

Az Egyesület várja mindazon aktív katolikus keresztények (vagy akár más meggyőződésűek) jelentkezését, akik felismerik felelősségüket a teremtett világért, és annak megóvásért az Egyház tanításának szellemében aktívan tenni is szeretnének.

Adataink, elérhetőségünk [1]