Tanulmányok, cikkek

Készüljünk fel a hidegre!

Szerző: 
Böjte Csaba

 

Meg kell tanítanunk a ránk bízott gyerekeket a jég hátán is megélni. Hogy ebben az iskolák, vagy a csak a mát látó hatóságok mennyire partnereink, az nem számít.

Környezeti Etikák Keresztény Szemmel

Szerző: 
Baritz Sarolta Laura OP

Az Éghajlatváltozás és a Világ rendje

Lehetséges okok, tendenciák, teendők
Szerző: 
Nemes Csaba

Szupercella, súlyos aszályok, tornádók, „sosem" látott nagyságú jégesők, viharok, elemi csapások, rémítik jelenünket és a globális felmelegedés, a Föld jégsapkái elolvadása, az édesvíz hiány, mérséklet égöv felé húzódó fertőző betegségek, globális mértékű népvándorlások jövőképe árnyékolja be a jövő horizontját. Nap, mint nap találkozunk a médiában különféle elemzésekkel, amelyek mindegyike az ember által okozott globális méretű éghajlatváltozást okolják a rossz tendenciák miatt.

A koppenhágai klímacsúcs tétje és háttere

Szerző: 
Nemes Csaba

Megkezdődött az évtized legizgalmasabbnak ígérkező, a globális éghajlatváltozással foglalkozó találkozója a „Koppenhágai klímacsúcs”, amelyen december 7. és 18. között próbálnak pontot tenni az évek óta húzódó viták egy részére. Egyre nagyobbnak tűnik a konszenzus, hogy ha nem csökkenti az emberiség radikálisan a fosszilis energiahordozók használatát, akkor az katasztrófát okozhat, ugyanakkor egyre nagyobb a bizonytalanság abban, hogy kinek mit kell tennie, és ez mennyibe fog kerülni; leginkább a világ harminc legfejlettebb országának, így köztük Magyarországnak is. Koppenhágába a Klímacsúcsra legalább 20 ezer látogatót várnak: a kormányok és a tudomány képviselőit, nemzeti és nemzetközi zöldszervezetek delegációit, a gazdasági élet vezető szereplőit, és természetesen a nemzetközi szervezetek az ENSZ, az OECD, az EU és mások delegáltjait.

„Ti vagytok a föld sója" - A globális válság alternatív megközelítése

Szerző: 
Baritz Sarolta Laura OP

A cikk megjelent: TÁVLATOK, a magyar jezsuiták folyóirata, 2009/2. (84. szám), 5-19.

Ökológiai lábnyomunk a Földön

Szerző: 
Bakonyi Gábor

Az ökológiai lábnyom fogalmának és számításának szemléletformáló ereje abban rejlik, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrások végességét nagyon szemléletesen számokban is a szemünk elé állítja, és arra irányítja a figyelmünket, hogy melyik javak fogyasztása során terheljük legjobban a Földet, miből fogyasztunk sokat (túlzottan is kényelmes lakóhely, sok autózás, utazás, távoli országokból származó élelmiszerek, különböző luxuscikkek stb.). Figyelmeztető jel, hogy a legújabb, lehető legjobb módszer szerint készített becslés alapján az emberiség ökológiai lábnyoma már mintegy 30 %-al nagyobb, mint a Föld felszíne!

A felelős gondolkodás elve, és a relatív antropocentizmus

Előadás a Budapesti Corvinus Egyetemen
Szerző: 
Baritz Sarolta Laura OP

Az önkorlátozás hiánya és szükséglete a környezetvédelemben

Szerző: 
Bakonyi Gábor

Az emberiség története többek között a Föld erőforrásainak egyre nagyobb arányú és egyre hatékonyabb kihasználásának a története is. Ennek során életünket kényelmesebbé, biztonságosabbá tettük, összehasonlítva bármely más élőlény életkörülményeivel. Ennek azonban – úgy tűnik – nagy ára van…

Felelősségünk a Teremtett Világért

Harsányi Ottó OFM és Baritz Sarolta Laura OP előadása 2009. március 30-án az MTA-n
Szerző: 
Harsányi Ottó OFM és Baritz Sarolta Laura OP

Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, átalakulás szénkímélő társadalommá

Szerző: 
Tudományos akadémiák közös állásfoglalása

A legfejlettebb országok, valamint további öt nemzet (együttesen a G8+5) tudományos akadémiái 2005-ban hívták fel először a világ vezetőinek figyelmét a klímaváltozás okozta fenyegetés csökkentésére. Azonnali lépéseket javasoltunk a klímaváltozás okainak kezelésére, és érveltünk a mellett, hogy bizonyos éghajlati hatások elkerülhetetlenek. Mégis, az üvegházgáz-kibocsátás globális korlátozása terén lassú a haladás.

Használd ki a napot!

Megújuló energiaforrások alkalmazása a ház körül
Szerző: 
Energia Klub

 http://www.energiaklub.hu/dl/kiadvanyok/hasznaldkianapot.pdf

Éghajlatváltozás és az elkerülhetetlen társadalmi változások

Szerző: 
Antal Z. László

Az éghajlatváltozás a mai társadalmak egyik legerőteljesebben megnyilvánuló válságtünete. Olyan tünet, amely a fejlett ipari országokban kialakult eszméket, s az ezekre az eszméken alapuló normákat kérdőjelezi meg. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem eddigi eredményei a társadalmi rugalmasság olyan alacsony szintjére utalnak, amely e társadalmak működőképességét veszélyeztetik. A felmelegedés várható további gyorsuló ütemű növekedése egyre sürgetőbb módon egy elkerülhetetlen, alapvető társadalmi változásra, másképp fogalmazva egy paradigmaváltásra hívja fel a figyelmünket…

Felhívás egy közös, helyi szintű éghajlatváltozási stratégia kidolgozására

Az elmúlt években már nemcsak a híradásokból értesülhettünk az éghajlatváltozás következményeiről, hanem mi magunk is éreztük a társadalom életét is befolyásoló hatásait. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia ez évi elfogadása is azt jelzi, hogy ezzel a kérdéssel nekünk, a városok és a falvak vezetőinek is, az eddigieknél komolyabban kell foglalkoznunk! Ezért fogalmaztuk meg ezt a felhívást, amelynek célja a közös, helyi szintű éghajlatváltozási programok kidolgozása és ezek megvalósításnak támogatása.

Az EU Klíma és energia csomagja magyar szempontból

(megjelent: Erdészeti lapok 2008 decemberi szám, valamint Energiafogyasztók lapja 2008 szeptember)
Szerző: 
Nemes Csaba

Az Európai Bizottság kidolgozta az EU energiapolitika átfogó Stratégiai Áttekintését és a politika megújítására vonatkozó javaslatait, továbbá a célkitűzések végrehajtását szolgáló Akciótervet, amelyhez az energia politika egyes területeiről készített részletes jelentéseket csatolt. Ezen anyagokat kiegészíti a Bizottság éghajlatváltozással kapcsolatosan közzétett stratégiai anyaga, amelynek következtetéseire épülnek az energiapolitikai anyagok.

Hulladékos ABC

Szerző: 
Humusz

http://www.humusz.hu/hirek/2376

A környezetvédelem kihívásai a XXI. század küszöbén

(megjelent az „Ember a teremtett világban. Felelősségünk a környezetért" konferenciasorozat kiadványában; Budapest, 2003, Béthel Alapítvány)
Szerző: 
Nemes Csaba

2002 júniusában az ENSz Környezetvédelmi Programjának főigazgatója ünnepi üzenetében „környezeti etika" kialakításának a szükségére hívta fel a világ figyelmét, amelyben a természethez való kapcsolatunkat az egyenlőség, a tisztesség és a tisztelet irányítja. Úgy fogalmazott: „mindezen értékek megtalálhatók az ősi kultúrákban, a bennszülöttek hagyományaiban és a világvallásokban. Sokszor a jövőben keressük a megoldás kulcsát, de én úgy hiszem, hogy kutatnunk kell a múltunkat, tanulnunk kell az őseinktől."

Vásárolj okosan!

Szerző: 
KÖVET-TVE

 http://www.tve.hu/tevekenysegeink/kiad vanyok/vasarolj_okosan

Zöld böjt

 

ZÖLD BÖJT

Ha békére törekszel, védd a teremtett világot!" (XVI. Benedek pápa 2010. Béke világnapi üzenetéből)
 
Javaslatok a Nagyböjt megélésére a teremtésvédelem jegyében –

hogy a szegényeknek is jusson, a következő nemzedéknek is maradjon a teremtett világ  javaiból, és eközben magunk is megújuljunk  emberségünkben.

(Unger Zsuzsa összeállítása)

Ajánlások Zöld fesztiválok szervezéséhez

Szerző: 
Halmay Richard - Kovács Bence

Független Ökológiai Központ, 2006;

http://fenntarthato.hu/fesztival/zold_fesztival_ajanlasok.pdf

Környezetkímélő háztartás – gyakorlati tudnivalók

Szerző: 
Papp Zsuzsanna összeállítása

 

E kis ötletgyűjtemény a környezetvédelem hétköznapi megéléséhez ad néhány

tanácsot, melyek alapot adhatnak hasonló ötletek megfogalmazására. A listák

tetszés szerint folytathatók. A környezettudatos életmód hiteles megélése

nélkülözhetetlen alapja és nem kevésbé eszköze az eredményes környezeti nevelésnek, mert személyes tapasztalatokhoz vezet.

 

Energiatakarékosság

 

A) Általános tippek az energiatakarékosságra

A felélt jövő

A Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutatócsoport helyzetértékelője
Szerző: 
Hetesi Zsolt fizikus, ELTE óraadó, FFEK elemző

http://astro.elte.hu/~hetesizs/FFEK/jelentes.pdf

Prédikáció-vázlatok 2009. Teremtés hete

2009. szeptember 28 – október 4.

Prédikáció-vázlatok 2010. Teremtés hete

2009. szeptember 26 – október 3.

A szén-dioxid-böjt ajánlásai nagyböjt minden napjára

A Magyar Kurír ötletgyűjteményével igyekszünk olvasóinknak segíteni, hogy a böjtölés egyéb formáira is rátalálhassanak, s ezáltal hozzájáruljanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Természetesen az ötletekből szabadon lehet válogatni, sorrendjük is felcserélhető. Lényeg az, hogy böjtünk egyben a teremtett világ védelmére is szolgáljon.

Teremtésvédelem előadás sorozat II. rész záró alkalom

           

Keresés

Programajánló
Bejelentkezés