Teremtésvédelemi beszélgetések a Mária Rádióban 2010.04.22-én

Nyomtatóbarát változat

Teremtésvédelemi beszélgetések

a Mária Rádióban

(2010. április 22-én)

„A természeti környezet gyorsuló pusztulása és a globális klímaváltozás immár realitás. Hatását az emberek szó szerint saját testükön érzik: hőség és aszály, viharok és heves esőzések, olvadó gleccserek és árvizek, kieső termés és terjedő betegségek. A globális éghajlatváltozás átfogóan veszélyezteti a mai, és még sokkal erősebben az eljövendő generációk életfeltételeit, valamint az emberen kívüli természetet. Biológiai, szociális és térbeli kihatásai ezért komoly kihívást jelentenek az emberiségnek. A kihívásra cselekvően kell válaszolnunk. Isten gondjainkra bízta a teremtést, ezért felelősek vagyunk érte." – áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „'Minden általa és érte teremtetett' (Kol 1,16) – Felelősségünk a teremtett világért" című, 2008-ban megjelentetett körlevelében. Ezzel együtt jelent meg a kereszténység és környezet kapcsolatát több szempontból körüljáró három kötetes könyv – „Hogy művelje és őrizze meg" címmel, melynek munkálataiban számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs vett részt.

Az együtt dolgozók és a témában tovább munkálkodni szándékozók tenni akartak azért, hogy a dokumentumok megírásával és kiadásával ne érjen véget a kialakuló keresztény buzgóság a teremtés védelme terén, ezért létrehoztak egy állandó munkacsoportot. A munkacsoport célja egyrészt a körlevélben és a könyvben leírtak folytatása és élővé tétele mindazok számára, akik szeretnének a jelen súlyos környezeti helyzetben ismereteket szerezni a természeti környezettel kapcsolatos gyakorlati és etikai kérdésekről. Másfelől a csoport szeretne aktivizálni, cselekvésre sarkallni minden keresztény és jószándékú embert, hogy tevékenyen vegyék ki részüket a teremtés, a Föld megőrzéséből. Első lépésként a teremtesvedelem.hu honlap került megalkotásra a témával kapcsolatos elméleti és információnyújtási szándékkal. Ezt követően, a kérdéskör iránt érdeklődő szélesebb közönség bevonásával, műhely-beszélgetések keretében egy-egy téma bővebb kifejtésére került sor.

Ez év április 22-én, csütörtökön, a Föld napja[*] alkalmából a Mária Rádió tematikus nap keretében foglalkozik a teremtésvédelem aktuális kérdéseivel, a teremtésvédelmi munkacsoport szakértőinek bevonásával. Többek között beszélgetést hallhatunk majd - a munkacsoport tevékenységét összefogó - Nobilis Márió atyával arról, hogy az egyházi élet, a hívő emberek és közösségek mindennapjai hogyan kapcsolódhatnak a teremtésvédelem nagy kérdéseihez: mit tehetünk és mit kell tennünk keresztényként, a Szentírás és a lelkipásztori megfontolások tükrében Isten teremtett világának megóvásáért. Miben más a keresztény környezetetika? – kérdésben Baritz Sarolta Laura OP domonkos rendi szerzetes nővér segíti az eligazodásunkat. A „Keresztény egyházak és a teremtésvédelem" kérdéskört az elkötelezett világi katolikus szempontjából nézve Zlinszky Jánossal, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának főosztályvezetőjével tisztázzuk, akitől arról is hallhatunk, mekkora az ökológiai válság mértéke, és mi lehet a teendő az egyén szintjén? A globális környezeti változás okairól, következményeiről és a lehetséges teendőkről Nemes Csaba, a Környezetvédelmi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálynak vezetője beszél. Gyakorlati oldalról közelíti meg a témát Antal Z. László, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke, akitől többek között megtudhatjuk, hogy a szövetséghez csatlakozott települések egymást is erősítő kezdeményezései miként segítik megsebzett bolygónk betegségeire a gyógymód megtalálását, de hallhatunk a megnövekedett UV-sugárzás okozta veszélyek elleni védekezésről – például a nyári egyházi szabadtéri rendezvényeken is. Bakonyi Gábor egyetemi tanártól, ökológustól egy igen fontos témáról hallhatunk: hogyan igazodhatunk el a környezeti válságról szóló, egymással sokszor ellentétes vélemények, hitek és cáfolatok sűrűjében? Mennyire higgyünk azoknak, akik azt mondják, nagy katasztrófa vár ránk a közeljövőben - vagy épp azoknak, akik azt állítják, az egész csak félreértés, vagy épp félrevezetés? Rajtuk túl még sok megszólaló igyekszik bemutatni a kérdéskör hátterét vagy épp egy-egy gyakorlati aspektusát. A nap során terveink szerint a hallgatók telefonos vetélkedőben is tesztelhetik ismereteiket a teremtés megőrzéséről, különösen a Püspöki Kar erről szóló körlevelében és a hozzá kapcsolódó füzetekben érintett témákról!

Szeretettel hívjuk és várjuk a Mária Rádió hullámhosszán mindazokat, akik szeretnének többet tudni a Magyar Püspöki Konferencia „Minden általa és érte teremtetett" című körlevelében meghirdetett keresztény környezetvédelmi értékrendről és tenni is szeretnének az abban foglaltak megvalósulásáért!

Budapest, 2010. április 15.

Mária Rádió Országos Lelkipásztori Intézet[*] A Föld napja (április 22.) célja, hogy különféle akciókkal hívja fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Denis Hayers (egykori amerikai egyetemi hallgató, ma világhírű kutató) 40 évvel ezelőtt, 1970. április 22-én indította útjára ezt a mozgalmat a Föld védelmében. Már az induláskor is több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed a kezdeményezés. Több mint 125 ország polgárai, civil szervezetei kapcsolódnak be a programba. Magyarországon 1990 óta rendezik meg a Föld napját. A mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?"