Hírek

Rohály Gábor

Április 22-én, a Föld napján hirtelen és váratlanul elhunyt Rohály Gábor, Egyesületünk elnöke.

Döbbenetes a tény. Saját szavaink helyett álljon itt egy idézet XVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű enciklikájából a keresztény reményről. Gábor sokszor utalt erre az enciklikára, melynek alábbi szavai most különös hangsúlyt kapnak vele kapcsolatban:

"Senki sem él egyedül. Senki nem vétkezik egyedül. Senki sem üdvözül egyedül. Az én életembe állandóan beleszövődik a mások élete: abba, amit gondolok, mondok, teszek, művelek. És megfordítva, az én életem is beleszövődik a másokéba: rosszba és jóba egyaránt. Így a másikért mondott kérésem az ő számára nem idegen, nem külsődleges a halál után sem. A lét egybefonódásában a neki szóló hálám, az érte mondott imádságom az ő tisztulásának egy részét jelentheti. És ehhez nem kell a földi időnket átszámítani az isteni időre: a lelkek közösségében átlépjük a földi időt. Soha nem késő és nem hiábavaló a másik ember szívét megérinteni. Így válik ismét világossá a remény keresztény fogalmának egy fontos eleme. Reményünk lényegileg mindig másokra irányuló remény is; csak így igazi a remény számomra is." (Spe salvi 48)

„A tettek ideje” – A teremtett világért érzett felelősségünkről Gyümölcsoltó Boldogasszony napján

Ternyák Csaba egri érsek egyházmegyei teremtésvédelmi nappá nyilvánította március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, és környezetük szépítésére kérte a főegyházmegye negyvennyolc katolikus intézményének diákjait, tanárait. Az egri akcióban ő maga is részt vett.

Tovább a teljes cikkre

Világunk átalakítása. A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja

Megjelent Zlinszky János és Balogh Dorka szerkesztésében a „Világunk átalakítása - A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja” című kiadvány: 

A kötet, amit az Olvasó a kezében tart,  az ENSZ „Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” című egyhangú közgyűlési határozatának illetve közfelkiáltással elfogadott programjának – tudomásunk szerint – első, a nyilvánosság számára hozzáférhető, teljeskörű magyar fordítása, és kétnyelvű kiadása. A 15 évre szóló globális fejlesztési program gerincét adó Fenntartható Fejlesztési Célrendszert 2014 júliusában, a teljes programot 2015 szeptemberében fogadta el az Egyesült Nemzetek illetékes testülete…

Tisztelettel ajánljuk kötetünket a program végrehajtásáért felelős állami vezetőink, és a végrehajtásához hozzájárulni jogosult intézmények, tisztségviselők, közösségek, állampolgárok – túlzás és nagyzolás nélkül az egész társadalom, minden jóindulatú ember figyelmébe. „Tolle, lege!” – vedd és olvasd!

A (133 oldalas) kötet letölthető innen:

https://jak.ppke.hu/uploads/collection/545/file/Vilagunk_atalakitasa.pdf

Víz (világ)találkozó a Mária Rádióban

„Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet
meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

(Antoine de Saint Exupéry)

Kitűnő adást hallhattunk a Mária Rádióban december 6-án Sipka Júlia szerkesztésében a vízről. Ennek a mostani beszélgetésnek az idei Budapesti Víz Világtalálkozó adott különös jelentőséget. Ifj. Dr. Zlinszky János, a Világtalálkozó egyik szervezője, Leidinger Dániel, geográfus, pomázi gazdálkodó, Balogh Péter gazdálkodó geográfus, valamint Egyesületünk részéről Nemes Csaba és Rohály Gábor beszélgetett parázslóan a témáról.

A műsorban elhangzik Ernst Goetsch neve, aki Latin-Amerikában agrárerdészeti talaj- és környezethelyreállító munkát végez olyan nagy kiterjedésű degradálódott földterületeken, amelyeket már elpusztított a monokultúrás agrárgazdaság és a vízzel való jövőt felélő bánásmód. Ők ezeken a már-már halottnak tűnő területeken teremtenek a produktív és változatos agrár-erdészeti környezetet az Agenda Goetsch projekt keretében. Ahogy Goetsch úr fogalmaz: ”Olyan környezetvédelmi területeket hozunk létre, amelyek az embert befogadják, ahelyett, hogy azt kizárnák.” Érdemes megnézni a róla és a munkatársairól szóló beharangozó filmet. (A magyar felirat bekapcsolható.)

Ezzel a témával már sokat foglalkoztunk. Konkrét műsorunk is volt korábban ugyanitt erről 2013. július 19-én „Nézd, itt az (ár)víz!” címmel, amikor Dr. Molnár Géza, a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport kutatója beszélt a stúdióban a vízről. Akkor kapcsoltuk dr. Jánossy Lászlót az akkor még működő Nemzeti Környezetügyi Intézet főosztályvezetőjét, Dr. Nováky Bélát a Szent István Egyetem egyetemi docensét, Kajner Pétert a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökét és Ungvári Gábort Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutatóját. Az egyik legjobb teremtésvédelmi adásunk volt.

Programajánló - Gyulai Iván: Kertész vagyok előadása

Dátum: 
2016. december 12. hétfő - 17:00
Helyszín: 
MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme, Budapest, V. ker., Arany János utca 1. II. emelet
 
Tisztelettel meghívjuk az MTA Könyvtár és Információs Központ Agora-programja és
a Magyar Szociológia Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályának
„Kertész leszek!” című rendezvénysorozatára.
 
Előadást tart:
Gyulai Iván (az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke):
Kertész vagyok címmel.
 

AZ IDŐK JELEI

Dátum: 
2016. november 19. szombat - 14:30 - 19:00
Helyszín: 
Budapest, XI. Himfy u. 9., Ciszterci Szent Imre Plébánia, Mindszenty terem

Szeretettel ajánljuk honlapunk látogatóinak figyelmébe a Szentimrevárosi Egyesület programját, melyet november 19-én szombaton fél 3-tól tartanak a Ciszterci Szent Imre Plébánián. Az előadók között megtalálhatjuk a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület két tagját is, ők az Ökológiai megtérésről fognak beszélni.

Háromdimenziós gazdaság – Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában

Dátum: 
2016. november 24. csütörtök - 17:30
Helyszín: 
Budapesti Corvinus Egyetem, főépület, II-es előadó

kerekasztal beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató.

A könyvet bemutatja: Lentner Csaba (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

A kerekasztal résztvevői:

  • Csaba László (közgazdász, BCE, CEU)
  • Fodor István (Ericsson Magyarország korábbi vezérigazgatója, majd elnöke)
  • Barcza György (ÁKK vezérigazgatója)
  • Veres András (Győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke)
  • Baritz Sarolta Laura OP (a könyv szerzője, BCE, Sapientia)
  • Hernády Zsolt (moderátor, Duna TV)

A bemutató plakátja itt tekinthető meg.

A könyv rövid ismertetője itt olvasható.

Megosztani a föld kincseit – A teremtésvédelem volt a nagymarosi ifjúsági találkozó témája

„Áldott légy!” mottóval rendezték meg az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót október 1-jén. A legnagyobb múltú magyar katolikus ifjúsági találkozó keretében Beer Miklós váci megyéspüspök celebrált szentmisét a nagymarosi plébánia kertjében.

Kétezernél is többen jöttek el a kellemes nyárutót idéző napon Nagymarosra, hogy meghallgassák Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű, közös otthonunk gondozásáról írt enciklikájából kiindulva Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára nagyelőadását bolygónk – a Föld, a teremtett világunk iránti felelősségünkről.

Előadása kezdetén Nobilis Márió feltette a kérdést: mi foglalkoztat minket, mi az, amiért aggódunk? Első látásra úgy tűnik, hogy a keresztények más kérdéseket tartanak lényegesnek, más aggasztja őket, mint a környezetükben élő többi embert. Ám ha a hívő emberek és többi kortársaik nagy kérdéseinek jobban a mélyére nézünk, azok elkezdenek egyre inkább hasonlítani egymásra – figyelmeztetett az előadó. A hívők aggodalmának, hogy érvényesülnek-e a keresztény értékek, igazában arról kellene szólnia, hogy sikerül-e megélni az evangéliumot. A megélhetéséért, családjáért, a jövőért és a Földért aggódó átlagember gondjai mögött pedig végső soron az a nagy kérdés áll: ki vagyok én, és mi a dolgom a világban? Hogyan élhetek a legigazibb értelemben jól ezen a Földön, ennek a Földnek a javaival? Márpedig ez a kettő: az evangélium és a jól megélt emberi élet kérdése egymásra utal – mondta Nobilis Márió.

A Naphimnusz is részt vesz a KATTÁRS-on

Dátum: 
2016. szeptember 16. péntek - 13:00 - 2016. szeptember 17. szombat - 20:00
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága idén is megrendezi a Katolikus Társadalmi Napokat szeptember 16-17-én, mely 2016-ban arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az Egyháznak van válasza a társadalmi kérdésekre és problémákra.
Nemcsak egyházi dokumentumokban fogalmazódnak meg a társadalom működésével, a közjóval kapcsolatos alapelvek, de a gyakorlati megvalósításban is hangsúlyos szerepet vállalnak a keresztények: hazánkban is több ezer helyen folyik nap mint nap a csendes munka az emberTÁRSakért, a rászorulókért, betegekért, idősekért, gyerekekért. A Katolikus Társadalmi Napok (a „Kattárs”) keretében ezt kívánjuk minden érdeklődő számára láthatóvá tenni, s egyúttal meghívni a közös gondolkodásra és közös cselekvésre. Ezért is lett a rendezvény jelmondata: „Társak vagyunk!”
A rendezvény egyházi fővédnöke: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
A rendezvény civil fővédnöke 2016-ban: Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A 2016-os Kattárs kapcsolódik az irgalmasság szentévéhez és Jézust, mint a Katolikus Egyház szociális munkájának forrását állítja középpontba. A rendezvény másik kiemelt célja a jubileumi Szent Márton év megünneplése, amely elsősorban kulturális előadásokon, kiállításokon és konferenciákon keresztül valósul meg. Az egyház szociális intézményeinek bemutatásán túl fontos szerepet kapnak az egyéni életutak, a tanúságtételek és a személyes beszélgetések, ahol az irgalmasság cselekedetei kézzelfoghatóvá és emberivé válnak. 
Cél továbbá, minél átfogóbb képet adni azokról a példaértékű kezdeményezésekről, amelyekről még keveset hallani.
A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is ott lesz a kiállítók között, érdemes lesz megkeresni és beszélgetni arról, hogyan lehet a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét – minél szélesebb körrel együttműködve – az egész társadalom javára növelni.
A szociális és társadalmi tevékenységek bemutatása mellett komoly és szórakoztató programok sorával – előadásokkal, koncertekkel, játékokkal – is várja az érdeklődőket a Kattárs.
Részletes program: kattars.hu

Önt is várjuk a Naphimnusz előadásain az ARS SACRA fesztiválon

Dátum: 
2016. szeptember 17. szombat (Egész nap) - 2016. szeptember 25. vasárnap (Egész nap)
Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Céljuk a remény jeleinek felmutatása a kultúrában. 2016-ban szeptember 17-25, között számos program közül válogathatnak az érdeklődők.
Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről évre önkéntesen csatlakoznak Magyarország legnagyobb múzeumai, kulturális központjai, számos galéria és művész. A fesztivál programjait – képző- és iparművészeti kiállításokat, különböző műfajú koncerteket, színházi és irodalmi előadásokat, tárlatvezetéseket, gyerekprogramokat – ingyenesen látogathatja a nagyközönség.
Idén a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is megjelenik a rendezvényen, mégpedig két előadással. Az egyiket szeptember 18-án, vasárnap 16.30-kor tartja Nobilis Márió atya Ferenc pápa: Laudato si’  kezdetű enciklikájáról. A másik előadás szeptember 22-én csütörtökön, 17.30-kor lesz. Ezen Rohály Gábor „Ökológiai megtérés, opció: kényszer vagy lehetőség?” címmel beszélget.
Mindkét előadás helyszíne a Városmajori Jézus Szíve Plébánia Kistemploma (XII., Csaba utca 5.)
Keresés
Programajánló
Bejelentkezés