Megosztani a föld kincseit – A teremtésvédelem volt a nagymarosi ifjúsági találkozó témája

„Áldott légy!” mottóval rendezték meg az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót október 1-jén. A legnagyobb múltú magyar katolikus ifjúsági találkozó keretében Beer Miklós váci megyéspüspök celebrált szentmisét a nagymarosi plébánia kertjében.

Kétezernél is többen jöttek el a kellemes nyárutót idéző napon Nagymarosra, hogy meghallgassák Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű, közös otthonunk gondozásáról írt enciklikájából kiindulva Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára nagyelőadását bolygónk – a Föld, a teremtett világunk iránti felelősségünkről.

Előadása kezdetén Nobilis Márió feltette a kérdést: mi foglalkoztat minket, mi az, amiért aggódunk? Első látásra úgy tűnik, hogy a keresztények más kérdéseket tartanak lényegesnek, más aggasztja őket, mint a környezetükben élő többi embert. Ám ha a hívő emberek és többi kortársaik nagy kérdéseinek jobban a mélyére nézünk, azok elkezdenek egyre inkább hasonlítani egymásra – figyelmeztetett az előadó. A hívők aggodalmának, hogy érvényesülnek-e a keresztény értékek, igazában arról kellene szólnia, hogy sikerül-e megélni az evangéliumot. A megélhetéséért, családjáért, a jövőért és a Földért aggódó átlagember gondjai mögött pedig végső soron az a nagy kérdés áll: ki vagyok én, és mi a dolgom a világban? Hogyan élhetek a legigazibb értelemben jól ezen a Földön, ennek a Földnek a javaival? Márpedig ez a kettő: az evangélium és a jól megélt emberi élet kérdése egymásra utal – mondta Nobilis Márió.

A Naphimnusz is részt vesz a KATTÁRS-on

Dátum: 
2016. szeptember 16. péntek - 13:00 - 2016. szeptember 17. szombat - 20:00
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága idén is megrendezi a Katolikus Társadalmi Napokat szeptember 16-17-én, mely 2016-ban arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az Egyháznak van válasza a társadalmi kérdésekre és problémákra.
Nemcsak egyházi dokumentumokban fogalmazódnak meg a társadalom működésével, a közjóval kapcsolatos alapelvek, de a gyakorlati megvalósításban is hangsúlyos szerepet vállalnak a keresztények: hazánkban is több ezer helyen folyik nap mint nap a csendes munka az emberTÁRSakért, a rászorulókért, betegekért, idősekért, gyerekekért. A Katolikus Társadalmi Napok (a „Kattárs”) keretében ezt kívánjuk minden érdeklődő számára láthatóvá tenni, s egyúttal meghívni a közös gondolkodásra és közös cselekvésre. Ezért is lett a rendezvény jelmondata: „Társak vagyunk!”
A rendezvény egyházi fővédnöke: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
A rendezvény civil fővédnöke 2016-ban: Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A 2016-os Kattárs kapcsolódik az irgalmasság szentévéhez és Jézust, mint a Katolikus Egyház szociális munkájának forrását állítja középpontba. A rendezvény másik kiemelt célja a jubileumi Szent Márton év megünneplése, amely elsősorban kulturális előadásokon, kiállításokon és konferenciákon keresztül valósul meg. Az egyház szociális intézményeinek bemutatásán túl fontos szerepet kapnak az egyéni életutak, a tanúságtételek és a személyes beszélgetések, ahol az irgalmasság cselekedetei kézzelfoghatóvá és emberivé válnak. 
Cél továbbá, minél átfogóbb képet adni azokról a példaértékű kezdeményezésekről, amelyekről még keveset hallani.
A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is ott lesz a kiállítók között, érdemes lesz megkeresni és beszélgetni arról, hogyan lehet a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét – minél szélesebb körrel együttműködve – az egész társadalom javára növelni.
A szociális és társadalmi tevékenységek bemutatása mellett komoly és szórakoztató programok sorával – előadásokkal, koncertekkel, játékokkal – is várja az érdeklődőket a Kattárs.
Részletes program: kattars.hu

Önt is várjuk a Naphimnusz előadásain az ARS SACRA fesztiválon

Dátum: 
2016. szeptember 17. szombat (Egész nap) - 2016. szeptember 25. vasárnap (Egész nap)
Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Céljuk a remény jeleinek felmutatása a kultúrában. 2016-ban szeptember 17-25, között számos program közül válogathatnak az érdeklődők.
Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről évre önkéntesen csatlakoznak Magyarország legnagyobb múzeumai, kulturális központjai, számos galéria és művész. A fesztivál programjait – képző- és iparművészeti kiállításokat, különböző műfajú koncerteket, színházi és irodalmi előadásokat, tárlatvezetéseket, gyerekprogramokat – ingyenesen látogathatja a nagyközönség.
Idén a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is megjelenik a rendezvényen, mégpedig két előadással. Az egyiket szeptember 18-án, vasárnap 16.30-kor tartja Nobilis Márió atya Ferenc pápa: Laudato si’  kezdetű enciklikájáról. A másik előadás szeptember 22-én csütörtökön, 17.30-kor lesz. Ezen Rohály Gábor „Ökológiai megtérés, opció: kényszer vagy lehetőség?” címmel beszélget.
Mindkét előadás helyszíne a Városmajori Jézus Szíve Plébánia Kistemploma (XII., Csaba utca 5.)

Szeptember 13-án ismét Naphimnusz műhely - Ferenc pápa meglepetése: Üzenet a teremtés gondozásának világnapjára

Dátum: 
2016. szeptember 13. kedd - 18:30 - 20:00
Helyszín: 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest, V., Piarista köz 1. - 307. terem)
 
A Naphimnusz Műhely „évadnyitó” előadása holnap, szeptember 13-án lesz a Sapientia Főiskola 307-es termébe, a szokásos 18.30 órai kezdettel. A Műhely témája "Ferenc pápa meglepetése: üzenet a teremtés világnapjára". Felvezető előadásában Márió atya ismerteti  a levél teológiai hátterét és a korábbi pápai megnyilatkozásokkal való kapcsolatot, beszél majd arról is, hogy milyen újdonságokat lát a legfrissebb, szeptember 1-jei pápai üzenetben.
A holnapi összejövetel alkalmat jelent arra is, hogy megbeszéljük a következő hónapok időpontjait és témáit.

Szeptember 1-jére a Szentatya újabb meglepetéssel szolgált

Nem sokkal a Laudato si' enciklika (a továbbiakban: LS) megjelenése után, 2015 augusztusában Ferenc pápa meghirdette a katolikus egyházban a teremtett világ gondozásáért évente megtartandó imavilágnapot. Időpontját szeptember 1-jében határozta meg; ezzel a döntéssel ki akarta fejezni a katolikusok elismerését és egységre törekvését az ortodox egyházak felé, amelyekben ez a nap az egyházi év kezdete, amikor a teremtés történetét olvassák fel a szent liturgia során.

A második ilyen világnapra, 2016. szeptember 1-jére a Szentatya újabb meglepetéssel szolgált. Üzenetet tett közzé, amint azt a pápák a jelentősebb imanapok kapcsán gyakran megteszik, de ezzel a világnappal kapcsolatban ez most történt első ízben. Üzenetének címe: Gyakoroljunk irgalmasságot közös otthonunkkal!

Ferenc pápa üzenete a teremtéssel való törődés világnapjára

Gyakoroljunk irgalmasságot közös otthonunkkal!

Ferenc pápa üzenete a teremtéssel való törődés világnapjára

2016. szeptember 1.

Egységben az ortodox testvérekkel és csatlakozva más keresztény egyházakhoz és közös­ségekhez, a katolikus egyház ma tartja az éves „világnapot a teremtéssel való törődésért”. E világnap „értékes lehetőséget kínál az egyes hívőknek és a közösségeknek a teremtés megőr­zésére irányuló személyes hivatásuk megújítására, hálával tekintve fel Istenre azért a csodálatos műért, amelyet ő gondjainkra bízott, kérve segítségét a teremtés védelmében és irgalmát a bűnök miatt, amelyeket a világ ellen követtünk el, amelyben élünk.”1

Szeptember 1. – Imavilágnap a teremtett világ védelméért

Dátum: 
2016. szeptember 1. csütörtök (Egész nap)

2015 augusztusában Ferenc pápa egy levélben Imavilágnapot kezdeményezett a teremtett világ védelméért, amelyet azóta minden évben szeptember 1-én ünnepelünk.

Levelében – többek között – azt írta: … a környezetvédelemnek nem pusztán „természeti” jellege van, hanem magába foglal egy valódi, átfogó értelemben vett ökológiát, amely az igazságosság új mintapéldájává válik. Ebben elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is.

Arra is felhívta a figyelmünket, hogy a spiritualitás nem elválasztható a természettől, szeretetközösségben él vele. Ebből kiindulva „ökológiai megtérésre” buzdított, amely a keresztények hivatása, mert Isten művének védelmezőivé lenni részét képezi az erényes életnek. Alapvető és nem választható vagy másodlagos része a keresztény tapasztalatnak!

Javasoljuk, hogy ezen a napon (is) ki-ki egyénileg vagy a közösségében emlékezzen meg imáiban a teremtett világról, adjon hálát annak szépségéért, és kérje Isten irgalmát a természet ellen elkövetett bűneinkért. Erre a célra olvasóink figyelmébe ajánljuk az enciklika végén található két imát is.

Szeretettel:

A Naphimnusz Egyesület

Közösségi Kertek Éjszakája - 2016.09.02.

Dátum: 
2016. szeptember 2. péntek (Egész nap)

 Azt talán senki nem vonja kétségbe, hogy a magunk által megtermelt zöldségnél és gyümölcsnél nincs finomabb. De mit tegyen az, aki a nagyváros közepén él, ugyanakkor szeretné megtapasztalni a kertészkedés örömét és nehézségeit? Nekik nyújt segítséget a Közösségei kertek éjszakája, ahol koncertek, közös főzés és beszélgetések mellett lehetőség nyílik bepillantani eme kertek izgalmas világába.

 

Százszorszépvilág

"Szásszorszépvilág" címmel írt cikket Nemes Csaba Az Új Ember június 5-én megjelent számában:
Százszorszépvilág, (Daisyworld) ezt a nevet adta James E. Lovelock 1981-ben készült matematikai modelljének. Lovelock már az 1960-es évek közepe óta egyre biztosabb volt abban, hogy a földi - általunk megkülönböztetett – szférák: az atmoszféra, a kőzetek és talajok, vizek, a tengerek és óceánok, a bioszféra együttesen egy összefüggő és önszabályozó rendszert, egy önálló élő szervezetet alkotnak. Elméletét szomszédjában élő barátja William Golding ötlete alapján, aki - alapvégzettségét tekintve fizikusként - gyorsan átlátta az elmélet holisztikus logikáját, Gaia-hipotézisnek nevezte el.
 
A Daisyworld egy olyan leegyszerűsített bolygót ír le, ahol az élővilágot kizárólag „sötét és világos” százszorszépek képviselik. A számitógépes modell lefuttatása során például kimutatható vált, hogy a modell-bolygó napjának felmelegedése ellenére, a két „faj” természetes kiválasztódása milyen pontosan szabályozza e modell-bolygó felszíni hőmérsékletét, amely a százszorszépek növekedése szempontjából mindig az optimumon körüli volt. Itt kell megjegyezni, hogy Föld történtének mintegy négy milliárd éve alatt nagyjából 30%-kal változott meg az ún. napállandó (azaz a sugárzás mértéke), ugyanis a kialakuló élet hajnalán, mintegy egy milliárd éve 25-%-al kisebb volt a Nap hőfoka mint most,  mégis az élő és élettelen rendszerek kölcsönhatása ennél jóval kisebb hőingást engedett meg globális léptékben a Föld felszíni hőmérsékletében. Azaz a hidro- bió- atmoszféra önálló önszabályozása nem engedett a szélsőséges hatásoknak. A Százszorszépvilág a nagy földi szuperorganizmust egyszerűsítetten leíró matematikai modell működésének köszönhetően  a tudomány világa befogadta Lovelock munkásságát, és a Gaia-hipotézis általánosan elfogadott elmélet lett.

TTIP – avagy liberalizált élelmiszerbiztonság?

"TTIP – avagy liberalizált élelmiszerbiztonság?" címmel írt cikket Nemes Csaba az Új Ember június 19-én megjelent számában:

A TTIP betűszó magyar fordítása „Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség”, ami első  pillantásra -  az elnevezése alapján - nagyon ártatlannak, sőt barátságosnak tűnő „valami”. De valójában  a TTIP egy most érlelődő kőkemény üzleti, hatalmi és biztonsági, valamint függetlenségi kérdéseket felvető  nemzetközi megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között. A 2013 júliusában indított,  kétoldalú szabad kereskedelmi megállapodásról folyó  tárgyalások egyaránt szólnak a vámok és az ún. nem tarifális kereskedelmi és beruházási akadályok lebontásáról. A készülő – és titkossága miatt különösen vitatott - megállapodás célja az EU és az USA közötti szabályozási összhang megteremtése, ami különösen nagy feszültséget okoz a környezet- és egészségvédelem, a mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság és pl. a munkajog területén. A szabályozási koherencia elérése sok esetben gyöngíti az EU-ban és Magyarországon már elért, bizonyos szempontból szigorúbb biztonsági előírások használatát. Az egyik ilyen problémás terület például az, hogy míg az EU-ban és Magyarországon élelmiszer biztonsági kérdésekben az elővigyázatosság elve dominál (itthon mindig is nemzetközileg elismert „karanténes” szakemberek voltak), addig az USA-ban – leegyszerűsítve -  az utólagos bizonyítás elve a gyakorlat, azaz, a lehetséges károkozást, veszélyeket kell bizonyítani. Már ebből is látszik, hogy nehéz a szabályok összecsiszolása.

Hírlevél

Havi hírösszefoglaló email-ben az oldalon megjelent anyagokról.

Programajánló
Bejelentkezés