Műsoraink a Mária Rádióban

Helyi közösségi akciók a teremtés védelmében

Dátum: 
2016. február 2. kedd - 18:00
Helyszín: 
Mária Rádió
Most ismét élőben jelentkezünk. A mai témánk a „helyi közösségi akciók a teremtés védelmében”, mit tesznek a katolikus közösségek helyben. Vendégünk a stúdióban Fürediné dr. Kovács Annamária a Szent István Egyetem Üzleti Tudományok Intézete egyetemi tanársegédje és a mátyásföldi, aki a Mátyásföldi Szt. József Plébánia tagja és Oláh Gábor Péter a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont kémia tanára.
Szándékosan nem csak plébániai közösségeket hívtam meg a stúdióba, hanem olyan közösségeket, akikről tudom, hogy egy apropó egy hely, egy feladat hozta őket össze és itt keressük a választ a „mit tehetünk mi is a teremtés védelmében” kérdésre.
 
A témának az adja aktualitást, hogy Rohály Gábor, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnöke ötlete alapján kiválasztott közösségekkel együtt közös akciót hirdetünk meg a közeledő böjtre. Gábornak az az ötlete támadt, hogy próbáljuk meg a böjti hetekben a figyelmet a teremtésvédő életmód egy-egy területére irányítani, de nem (csak) a szokásos böjti cikkeinkkel, hanem azzal, hogy plébániáink heti hirdetéseibe belevetetünk egy-egy konkrét cselekedetre történő heti felhívást. Az egyes heti felhíváshoz kapcsolódóan valami segéd-, és ismeretanyagot közzé is teszünk majd a teremtésvédelem.hu-n, illetve tervezünk kitűzni a plébániai faliújságra. 
 
A szerkesztő: Kükedi Zsolt

Miért és hogyan kell védeni a teremtést – elvektől a gyakorlati cselekvésig

Dátum: 
2015. december 8. kedd - 18:00 - 18:50
Helyszín: 
Mária Rádió

2015. június 18-án mutatták be Ferenc pápa „Áldott légy - A közös otthon gondozása” kezdetű enciklikáját a Vatikánban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal együttműködésben „Közös otthonunk a teremtett világ” címmel az enciklika magyar nyelvre fordítása alkalmából 2015. szeptember 29-én rendezett nagyszabású konferenciát a Parlament Felsőházi termében. Erről a konferenciáról hoztunk el két felszólalást. Először Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek úr „Mi a természet és miért kell védeni?” című előadását hallgathatjuk meg, majd Nobilis Márió a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alapító alelnöke, pápai káplán beszél nekünk „Üzenet és akció. Elvektől a cselekvésig a környezet- és teremtésvédelemben az enciklika kapcsán” címmel.

Vészjelzés, vagy cselekvési terv a Vatikánból?

Dátum: 
2015. október 13. kedd - 18:00
Helyszín: 
Mária Rádió
2015. június 18-án mutatták be Ferenc pápa „Áldott légy - A közös otthon gondozása” kezdetű enciklikáját a Vatikánban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal együttműködésben „Közös otthonunk a teremtett világ” címmel az enciklika magyar nyelvre fordítása alkalmából 2015. szeptember 29-én rendezett nagyszabású konferenciát a Parlament Felsőházi termében. Erről a konferenciáról hoztunk el két felszólalást dr. Hetesi Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának tudományos főmunkatársa és ifj. dr. Zlinszky János, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ igazgatója, a PPKE Jog-és Államtudományi Kar docense előadásában, amelyet Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága elnökének szavai kereteznek.

„Ferenc pápa a köbön” - eseményözön a pápai megnyilvánulások nyomán

Dátum: 
2015. szeptember 15. kedd - 18:00 - 18:45
Helyszín: 
Mária Rádió

A mai műsor témája: „Ferenc pápa a köbön” - eseményözön a pápai megnyilvánulások nyomán.

Egyre több csatornán áramlanak a pápai gondolatok. Olyan közösségeket is megszólít Ferenc pápa, akikről nem is gondolnánk, hogy hallgatnak szavára. Miért tartják ilyen sokan fontosnak Ferenc pápa utóbbi időben hallható beszédeit?

Beszélgetés Ferenc pápa bolíviai beszédéről, az Áldott légy! (Laudato si') kezdetű enciklika magyar fordításáról, az erről szóló parlamenti konferenciáról, az idei Teremtés Hetéről és egy kerékpáros zarándoklatról, amely egészen a párizsi klímacsúcsig halad.

Ökológiai megtérésre van szükség – beszélgetés Ferenc pápa Áldott légy! (Laudato si') kezdetű enciklikájáról.

Dátum: 
2015. július 21. kedd - 18:00
Helyszín: 
Mária Rádió

Ma a Mária Rádióban ismételjük a júniusi adást a Teremtésvédelem műsorunkban. Tehát aki lemaradt a korábbi műsorról, hallgassa meg „Ökológiai megtérésre van szükség – beszélgetés Ferenc pápa Áldott légy! (Laudato si') kezdetű enciklikájáról” címmel a rádión keresztül vagy az interneten itt: http://92.43.201.24:8000/mr.m3u!

Facebook link: https://www.facebook.com/events/1614698672138736/.

Ökológiai megtérésre van szükség – beszélgetés Ferenc pápa Áldott légy! (Laudato si') kezdetű enciklikájáról.

Dátum: 
2015. június 23. kedd - 18:00 - 18:50
Helyszín: 
Mária Rádió

2015. június 18-án mutatták be Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikáját a Vatikánban. Az enciklika alcíme: a közös otthon gondozása.

Ez az enciklika több szempontból is rendhagyó. Mindenek előtt ez Ferenc pápa első önálló enciklikája. Rendhagyó abból a szempontból is, hogy Ferenc pápa őszintén és nagyon kritikusan szól a környezeti problémák kezelésének eddigi sikertelenségéről. A környezetvédelemről az igazságosság jegyében beszél, a közös ház, a teremtett világ megőrzéséről, gondozásáról szól. Ökológiai megtérésre, a felelős társadalmi elkötelezettség vállalására szólít fel. Rendhagyó továbbá, hogy Ferenc pápa az enciklikát kifejezetten nem hívőknek is szánja és egyfajta együtt gondolkozásra ösztönzi a világ népeit „… hogy gondolkozzon el azokon a kihívásokon, amelyek előttünk állnak a közös otthon gondozásával kapcsolatban”. (Idézet az egyik Twitter üzenetéből.) Rendhagyó azért is, mert az enciklika megírásához Ferenc pápa felhasználta az egyház társadalmi tanítását, az egyes püspökkari konferenciák környezetvédelmi dokumentumait, a testvéregyházak megnyilatkozásait, kiemelten Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka e témájú írásait, vagyis a kérdést hangsúlyosan ökumenikusan közelíti meg. De nem elégszik meg csak az ökumenikus cselekedetekre történő felszólítással, hanem sürgeti a világ nagy irányító rendszereinek reformját is. Olyan radikális véleményt fogalmaz meg, hogy a magántulajdon az egyetemes javak rendeltetésével szemben alárendelt szerepet kap a változásban.

A környezeti és társadalmi igazságosság helyzete – de mit adhat a hit?

Dátum: 
2015. április 28. kedd - 18:00 - 18:50
Helyszín: 
Mária Rádió

A természeti környezet intenzív gazdasági célú használatával, a népesség robbanásszerű növekedésével és annak igényeivel, egyre erősödik az igény a folyamatok központi szabályozására. A szabályozás ugyanakkor keretbe zár, komoly konfliktusokat, és ellentmondásokat is szül, ennek során azonban legtöbbször nem sikerül boldogságra okot adó eredményt létrehozni. A vállalatok egyre jobban használnak eszközöket a társadalmi felelősség-vállalásuk bizonyítására, azonban ez nem kompenzálja az erőforrások túlzott használatát és a környezetre káros gazdasági tevékenységeket. A használt módszerek, szabályozások elégtelenségét, az eredmények elszomorító hiányát a világi megszólalók mellett mind több felekezeti (egyházi) hang fogalmazza meg. Pl. XVI. Benedek pápa 2009. július 7-én megjelentetett Caritas in Veritate című enciklikája mind a környezetszennyezés, mind a társadalmi igazságosság kérdéseivel foglalkozott. Ferenc pápa majdnem kétéves pontifikátusa alatt már számos jelét adta, hogy elődei irányvonalát folytatva fontosnak tartja az embernek a (teremtett) világ iránti felelősségét. Legközelebbi enciklikájában az emberi zsarnokság és természetpusztító profitéhség miatt végveszélybe sodort természetért készül felemelni szavát és azok szegénység kialakulásban való hatásáról fog írni. Ugyanerről beszélt az Európai Parlamentben 2015. novemberében, amikor arra kérte a képviselőket, hogy „az ember transzcendens méltóságát, elidegeníthetetlen értékeit helyezzék a gazdasági érdekek elé”. Ebben a feladatban a jó lelkű, felelősen gondolkodó világi és hívő ember szándéka összeérhet és együtt kell változtatni a folyamaton. 

Értékek értéke program, avagy hogyan lesz újra emberközpontú a gazdaság

Dátum: 
2014. december 9. kedd - 19:15
Helyszín: 
Mária Rádió
A világban nagyon elkelne az értékalapú vállalkozói működés. A mindent irányítagyó profit vélelme nem hozta meg a hozzá fűzött reményeket és a világ gazdasági szerkezete sorozatos válságot él meg, miközben ennek hatására tömegesen kerülnek az utcára az emberek. A profit keresése a hatékonyságot helyezi előtérbe, ami úgyszintén munkanélküliséghez vezet, hisz az egyre hatékonyabb működés egyre kevesebb élőmunkát igényel. Azonban egy vállalkozó, aki ebben a feltételrendszerben kénytelen működni, nagyon magára van hagyva és így el is van veszve a szigorú szabályok között, amelyek a gazdasági működést szabályozzák. Így kevés figyelme marad - a gazdasági működés lényeges alkotórészére (talán a leglényegesebbre) - az emberre és arra, hogy végső soron a gazdaság célja is az egyén boldogulása kellene, hogy legyen. 
 
A helyzetet enyhítendő elindult egy program, amely épp ezt a figyelemhiányt hivatott orvosolni. Az „erkölcsi értékek üzleti értéke”, röviden: „Értékek értéke” program egy hároméves eseménysorozat, amely az elhúzódó gazdasági válság által felvetett kérdésekre a keresztény értékrend alapján megfogalmazott válaszokat tervezi bevezetni a köztudatba. A bevezetés módszeréül rögtön egy figyelemfelkeltő megközelítést használ: egy önkéntes vállalásokon alapuló követéses rendszert. Ennek lényege, hogy a társadalmi tanítás üzleti életre vonatkozó kulcs tanácsait megismerve a résztvevő vállalkozók és üzleti vezetők kiválasztanak egy vagy több területet, ahol elkötelezik magukat, hogy a tanítást a mindennapok gyakorlatának alapjává teszik.
Erről beszélgetünk meghívott vendégeimmel: Bojta Jánossal, a Keresztény Értékmegőrző Egyesület (KÉRME) elnökével, Csébfalvi Jánossal, a KÉRME tagjával és Rohály Gáborral, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökével.
 
A szerkesztő: Kükedi Zsolt
 
A műsor alatt él az adás telefonszáma (06-1-374-0904), amelyet hívjatok bátran, ha eszetekbe jut a témánkkal kapcsolatban valami. Írhattok nekünk a műsor Facebook csatornájára is a http://www.facebook.com/Teremtesvedelem címen, amelyet most is figyelünk, az oda érkező kérdéseket meg is válaszoljuk. De várjuk elektronikus leveleiteket is a Teremtésvédelmi Egyesület címére az info[at]teremtesvedelem[dot]hu címre.
Várjuk a hívásokat, a bejegyzéseket!
 
Aki nem lesz rádió közelben, de Internet hozzáférése lesz, hallgassa az adást az Interneten gyors kapcsolattal itt: http://92.43.201.24:8000/mr.m3u .

Fejlődünk! Fejlődjünk? - Az egyházak szerepe a változásban - Nobilis Márió

Dátum: 
2014. június 24. kedd - 19:15
Helyszín: 
Mária Rádió

Egyre több tanulmány utal arra, hogy a most tapasztalható válság okai emberi eredetűek. Azonban egyre több a tanácstalanság a válsághelyzetek megoldási sikertelenségein. A világ nem találja a megoldást a felhalmozott problémákra. A mondatot Lányi Andrástól kölcsönözve az ökológiai mozgalom kudarcról kudarcra halad a győzelem felé.

Tényleg az vagy, amit megeszel? - élelem, élelmiszerek, mértékletesség - Antal Emese

Dátum: 
2014. április 29. kedd - 19:15
Helyszín: 
Mária Rádió
A Nagyböjt időszaka a keresztény ember számára a bűnbánat, a Jóistenhez való fordulás időszaka. Ilyenkor fordulunk el a kellemes életet nemcsak szimbolizáló, hanem, ahhoz ünnepek alkalmával szorosan tartozó bőséges lakomáktól is. A Nagyböjt időszakával párhuzamosan a környezet és természet védelmével kapcsolatos "jeles napok" is egybeesnek hagyományosan: mindegyik alkalom (pl. Madarak és fák napja, vagy Föld napja) a teremtett világ védelméről szól.
 
Keresés
Programajánló
Bejelentkezés